საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
Document number 4547-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/04/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 110505014, 05/05/2011
Registration code 200000000.05.001.016288
  • Word
4547-Iს
19/04/2011
Website, 110505014, 05/05/2011
200000000.05.001.016288
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found