"მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Document number 4546-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/04/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 110505013, 05/05/2011
Registration code 450140000.05.001.016287
  • Word
4546-Iს
19/04/2011
Website, 110505013, 05/05/2011
450140000.05.001.016287
"მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.