"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
Document number 4529-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/04/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 110502027, 02/05/2011
Registration code 210020100.05.001.016283
  • Word
4529-Iს
08/04/2011
Website, 110502027, 02/05/2011
210020100.05.001.016283
"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found