"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
Document number 4527-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/04/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 110502025, 02/05/2011
Registration code 300310000.05.001.016281
  • Word
4527-Iს
08/04/2011
Website, 110502025, 02/05/2011
300310000.05.001.016281
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found