"ელექტრონული კომუნიკაციებს შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ელექტრონული კომუნიკაციებს შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Document number 4526-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/04/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 110502024, 02/05/2011
Registration code 320110000.05.001.016280
  • Word
4526-Iს
08/04/2011
Website, 110502024, 02/05/2011
320110000.05.001.016280
"ელექტრონული კომუნიკაციებს შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.