„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე
Document number 203
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 08/04/2011
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 110412004, 12/04/2011
Registration code 200090000.22.033.016157
  • Word
203
08/04/2011
Website, 110412004, 12/04/2011
200090000.22.033.016157
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.