საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Document number 4206-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/02/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 110310027, 10/03/2011
Registration code 200000000.05.001.016184
  • Word
4206-Iს
22/02/2011
Website, 110310027, 10/03/2011
200000000.05.001.016184
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found