"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Document number 4214-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/02/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 110310019, 10/03/2011
Registration code 300310000.05.001.016175
  • Word
4214-Iს
22/02/2011
Website, 110310019, 10/03/2011
300310000.05.001.016175
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found