პატიმრობის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
პატიმრობის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Document number 4259-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/02/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 110310006, 10/03/2011
Registration code 100030010.05.001.016195
Consolidated publications
  • Word
4259-Iს
25/02/2011
Website, 110310006, 10/03/2011
100030010.05.001.016195
პატიმრობის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.