„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Document number 115
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 01/03/2011
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 110302008, 02/03/2011
Registration code 200090000.22.033.016141
  • Word
115
01/03/2011
Website, 110302008, 02/03/2011
200090000.22.033.016141
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Minister of Finance of Georgia
Document has some visual gaps
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.