„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
Document number 97
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 18/02/2011
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 220211, 22/02/2011
Registration code 200090000.22.033.016134
  • Word
97
18/02/2011
Website, 220211, 22/02/2011
200090000.22.033.016134
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
Minister of Finance of Georgia
Document has some visual gaps
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.