„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ
Document number 26
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 24/01/2011
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 240111, 24/01/2011
Registration code 200090000.22.033.016115
  • Word
26
24/01/2011
Website, 240111, 24/01/2011
200090000.22.033.016115
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ
Minister of Finance of Georgia
Document has some visual gaps
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.