საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ
Document number 4145
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/12/2010
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 76, 29/12/2010
Registration code 340170000.05.001.016163
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.