სახელმწიფოს/ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოების ლიკვიდაციის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

  • Word
სახელმწიფოს/ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოების ლიკვიდაციის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
Document number 1-1/2044
Document issuer Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia
Date of issuing 27/12/2010
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing LHG, 170, 29/12/2010
Registration code 240140000.22.024.016029
Consolidated publications
  • Word
1-1/2044
27/12/2010
LHG, 170, 29/12/2010
240140000.22.024.016029
სახელმწიფოს/ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოების ლიკვიდაციის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia
You are viewing an initial version of the document.
Viewing of a consolidated version of the document is paid. Please, log in to the system and, if necessary, buy the right to view. Please, get registered or if you are already registered, please, log in to the system

Initial version (29/12/2010 - 17/10/2011)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.