საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Document number 3882-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 07/12/2010
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 72, 22/12/2010
Registration code 200000000.05.001.016084
  • Word
3882-IIს
07/12/2010
LHG, 72, 22/12/2010
200000000.05.001.016084
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found