საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის გადაწყვეტილება №2/1-370,382,390,402,405

  • Word
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის გადაწყვეტილება №2/1-370,382,390,402,405
Document number 2/1-370,382,390,402,405
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 18/05/2007
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing LHG, 25, 21/05/2007
Registration code 000000000.00(0).000.000000
  • Word
2/1-370,382,390,402,405
18/05/2007
LHG, 25, 21/05/2007
000000000.00(0).000.000000
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის გადაწყვეტილება №2/1-370,382,390,402,405
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found