საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Document number 3891-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 07/12/2010
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 67, 09/12/2010
Registration code 090000000.05.001.016078
  • Word
3891-IIს
07/12/2010
LHG, 67, 09/12/2010
090000000.05.001.016078
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found