"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Document number 3735-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/10/2010
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 56, 20/10/2010
Registration code 240090000.05.001.016028
  • Word
3735-IIს
15/10/2010
LHG, 56, 20/10/2010
240090000.05.001.016028
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found