„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 ივლისის №17/23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 ივლისის №17/23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10/20
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/07/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/08/2021
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.111.016489
10/20
30/07/2021
ვებგვერდი, 03/08/2021
010260020.35.111.016489
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 ივლისის №17/23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №10/20

2021 წლის 30 ივლისი

ქ. ფოთი

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 ივლისის №17/23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნას ცვლილება ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 ივლისის №17/23 დადგენილებაში, კერძოდ: დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარებექა ვაჭარაძედანართი №1

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტები

M2 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების (მიკროავტობუსების) მარშრუტი

გაჩერება - ფარნავაზ მეფის ქუჩა

№1 – ფარვანაზ მეფის ქუჩა, რუსთაველის რკალი; გამსახურდიას ქუჩა; კონსტიტუციის ქუჩა; ბარათაშვილის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი, შოთა მეგრელიშვილის სანაპირო (წრიული).

№5 – ფარვანაზ მეფის ქუჩა, რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; ცოტნე დადიანის ხიდი; სამეგრელოს მოედანი; ჭანტურიას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა (წრიული).

№6 – ფარვანაზ მეფის ქუჩა, რუსთაველის რკალი; წმ. გიორგის ქუჩა; გურიის ქუჩა; ზვიად გამსახურდიას ქუჩა (ყოფილი 18 ბოდრელის ქუჩა) (მემორიალის უკანა მხარე).

უკუსვლა - ზვიად გამსახურდიას ქუჩა (ყოფილი 18 ბოდრელის ქუჩა) (მემორიალის უკანა მხარე); გურიის ქუჩა; წმ. გიორგის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარვანაზ მეფის ქუჩა.

№7 – ფარვანაზ მეფის ქუჩა, რუსთაველის რკალი; მშვიდობის ქუჩა; კონსტიტუციის ქუჩა; იონა მეუნარგიას ქუჩა (ყოფილი კუიბიშევის ქუჩა); ჭყონდიდელის ქუჩა (ბოლომდე), ლერმონტოვის ქუჩა; გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი).

უკუსვლა – აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; ჭყონდიდელის ქუჩა (ბოლოდან); იონა მეუნარგიას ქუჩა (ყოფილი კუიბიშევის ქუჩა); კონსტიტუციის ქუჩა; მშვიდობის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარვანაზ მეფის ქუჩა.

№13 – ფარვანაზ მეფის ქუჩა, რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დუმბაძის ქუჩა; ტექსელის ქუჩა; ერეკლე II ქუჩა; სოხუმის ქუჩა; დანელიას ქუჩა; თემურ ფიჩხაიას ქუჩა (ყოფილი მოსკოვის ქუჩა); ილიას ქუჩა; ტექსელის ქუჩა; ზღვის სანაპირო; მამუკა კაცაძის (ყოფილი პლეხანოვის ქუჩა); კლდიაშვილის ქუჩა; მემედ აბაშიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარვანაზ მეფის ქუჩა (წრიული).

№17 – ფარვანაზ მეფის ქუჩა, რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დიმიტრი თავდადებულის ქუჩა; ბერდიანსკის ქუჩა; თამარ მეფის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; ცოტნე დადიანის ხიდი; სამეგრელოს მოედანი; ჭანტურიას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა (წრიული).

№20 - გურიის ქუჩა (მშრალი ხიდიდან); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა; წმ. გიორგის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარვანაზ მეფის ქუჩა.

უკუსვლა - ფარვანაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; აკაკის ქუჩა; გურიის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩა; გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გურიის ქუჩა (მშრალ ხიდამდე).

№24 – ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებიდან); სამეგრელოს ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარვანაზ მეფის ქუჩა.

უკუსვლა – ფარვანაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორნის დასახლებამდე).

№25 – მზარელუას ქუჩა; შავი ზღვის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარვანაზ მეფის ქუჩა.

უკუსვლა – ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; შავი ზღვის ქუჩა; მზარელუას ქუჩა.

№26 – ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ხობის ქუჩა; კოკაიას ხეივანი; ლარნაკას ქუჩა (თამარ მეფის ხიდამდე).

უკუსვლა – ლარნაკას ქუჩა (თამარ მეფის ხიდიდან); კოკაიას ხეივანი; ხობის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარვანაზ მეფის ქუჩა.

№28 – მე-7 კმ-ის დასახლება (მელიორაციის სამსახური); კოკაიას ხეივანი; ხობის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარვანაზ მეფის ქუჩა.

უკუსვლა – ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ხობის ქუჩა; კოკაიას ხეივანი; მე-7 კმ-ის დასახლება (მელიორაციის სამსახური).

 

გაჩერება - სამეგრელოს მოედანი

№3 – სამეგრელოს მოედანი; ჭანტურიას ქუჩა; ლაგრანჟეს ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; ვახტანგ გორგასლის ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ჯავახიშვილის ქუჩა (გეზი ბოლომდე).

უკუსვლა – ჯავახიშვილის ქუჩა (გეზიდან); სამეგრელოს ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; ვახტანგ გორგასლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი.

№4 - სამეგრელოს მოედანი, რეკვავას ქუჩა, გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი (წრიული).

№8 – სამეგრელოს მოედანი; კოსტავას ქუჩა; ზერაგიას ქუჩა; არაგვისპირელის ქუჩა; 8 მარტის ქუჩა; იმერეთის ქუჩა; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი (წრიული).

№9 – სამეგრელოს მოედანი; ჭანტურიას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; ნიკო ნიკოლაძის სანაპირო; 9 აპრილის ხეივანი (ლუწი მხარე); ვახტანგ გორგასლის ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; სარსანიას ქუჩა; ელადას ქუჩა; ტაბიძის ქუჩა (ბოლომდე, მობრუნება); ელადას ქუჩა; სევასტოპოლის ქუჩა (ყოფილი ლენინგრადის ქუჩა); გელა ჯიქიას ქუჩა (ყოფილი სარსანიას II ჩიხი).

უკუსვლა – გელა ჯიქიას ქუჩა (ყოფილი სარსანიას II ჩიხი); სარსანიას ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; ვახტანგ გორგასალის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი.

№10 ­– სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ხობის ქუჩა; სააკაძის ქუჩა.

უკუსვლა – სააკაძის ქუჩა; ხობის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; ცოტნე დადიანის ხიდი; სამეგრელოს მოედანი.

№15 – გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა; 8 მარტის ქუჩა; მარჯანიშვილის ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; კოსტავას ქუჩა; თამარ მეფის ხიდი; ლარნაკას ქუჩა; კოკაიას ხეივანი; ხობის ქუჩა; ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებამდე).

უკუსვლა – ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებიდან); ხობის ქუჩა; კოკაიას ხეივანი; ლარნაკას ქუჩა; თამარ მეფის ხიდი; მარჯანიშვილის ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; კოსტავას ქუჩა; 8 მარტის ქუჩა; გურიის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩა; აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი).

№16 – გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდიდან); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა; წმ. გიორგის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა (ბოლომდე).

უკუსვლა – დავით აღმაშენებლის ქუჩა (ბოლოდან); დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; აკაკის ქუჩა; გურიის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩა; გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდამდე).

№21 – ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებიდან); სამეგრელოს ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; აკაკის ქუჩა; გურიის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩა; გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდამდე).

უკუსვლა – გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდიდან); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა; წმ. გიორგის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებამდე).

№22 – ფალიაშვილის ქუჩა; ხობის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი.

უკუსვლა – სამეგრელოს მოედანი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ხობის ქუჩა; ფალიაშვილის ქუჩა.

№23 – ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებიდან); სამეგრელოს ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; ცოტნე დადიანის ხიდი; სამეგრელოს მოედანი.

უკუსვლა – სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებამდე).

№27 – მე-7 კმ-ის დასახლება; ლარნაკას ქუჩა; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; ჭანტურიას ქუჩა; რუსთაველის რკალი; აღმაშენებლის ქუჩა (,,თი ბი სი” ბანკის სათაო ოფისამდე).

უკუსვლა – აღმაშენებლის ქუჩა (,,თი ბი სი” ბანკის სათაო ოფისიდან); რუსთაველის რკალი; ჭანტურიას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; კოსტავას ქუჩა; ლარნაკას ქუჩა; მე-7 კმ. დასახლება.

 

M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების (ავტობუსები) მარშრუტი

№1 – ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; ცოტნე დადიანის ხიდი; სამეგრელოს მოედანი; ჭანტურიას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა (წრიული).

№2- ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; აკაკის ქუჩა; გურიის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩა; აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდამდე).

მცოცავი გრაფიკით მშრალ ხიდამდე; სეზონურად მალთაყვის უბნის სანაპირო ზოლი.

უკუსვლა - გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდიდან); ლერმონტოვის ქუჩა; გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა; წმ. გიორგის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა.

№3 – სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებამდე).

უკუსვლა – ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებიდან); სამეგრელოს ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი.

№4 – ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; თავდადებულის ქუჩა (შუქურამდე).

უკუსვლა - თავდადებულის ქუჩა (შუქურადან) ბერდიანსკის ქუჩამდე; ბერდიანსკის ქუჩა; თამარ მეფის ქუჩა კლდიაშვილის ქუჩამდე; მემედ აბაშიძის ქუჩა (ლიბერთი ბანკი); აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; ფარნავაზ მეფის ქუჩა.

№5 - სამეგრელოს მოედანი; კოსტავას ქუჩა; ზერაგიას ქუჩა; არაგვისპირელის ქუჩა; 8 მარტის ქუჩა; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი (წრიული).

№6 - სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი; სამეგრელოს ქუჩა; ხობის ქუჩა; კოკაიას ხეივანი; მე-7 კმ-ის დასახლება (ხიდამდე).

უკუსვლა: მე-7 კმ-ის დასახლება (ხიდიდან); კოკაიას ხეივანი; ლარნაკას ქუჩა; მარჯანიშვილის ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი.

№7 - ფარნავაზ მეფის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი; სამეგრელოს ქუჩა; შავი ზღვის ქუჩა; მზარელუას ქუჩა (საცხოვრებელ კორპუსებთან).

უკუსვლა: მზარელუას ქუჩა (საცხოვრებელი კორპუსებიდან); შავი ზღვის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; ფარნავაზ მეფის ქუჩა.

№8 – ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებიდან); სამეგრელოს ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; აკაკის ქუჩა; გურიის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩა; გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდამდე); მცოცავი გრაფიკით მშრალ ხიდამდე; სეზონურად მალთაყვის უბნის სანაპირო ზოლი.

უკუსვლა – გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდიდან); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა; წმ. გიორგის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებამდე).