„ზოგიერთი სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 იანვრის №85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზოგიერთი სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 იანვრის №85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 713
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 26/12/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2014
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.018353
713
26/12/2014
ვებგვერდი, 30/12/2014
300160070.10.003.018353
„ზოგიერთი სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 იანვრის №85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №713

2014 წლის 26 დეკემბერი

ქ.თბილისი

 

,,ზოგიერთი სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 იანვრის №85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ,,ზოგიერთი სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16  იანვრის №85 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 20/01/2014, 300160070.10.003.017704) შეტანილ იქნეს ცვლილება და   პირველი მუხლის მე-12 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.